Doelstellingen

De vereniging is ontstaan uit de behoefte andere ouders in dezelfde situatie te ontmoeten.  Zo kunnen wij elkaar steunen en onderling  ervaringen en tips uitwisselen.

Doelstelling 1
Ouders verenigingen en informeren door:

– het organiseren van  ouderbijeenkomsten 
– het organiseren van  kinderbijeenkomsten
– het sturen van (e)nieuwsbrieven met  verslagen,  samenvattingen, verhalen,…

Doelstelling 2
S O S

– Berdache Belgïe communiceert bewust en heel doordacht 2 “noodnummers”.
– De telefoon wordt beantwoord door ouders met  een genderkind.
– Ouders kunnen er terecht met vragen of vinden er een luisterend oor.

Doelstelling 3
Berdache België kenbaar maken – netwerk vergroten door:

– een mailing te versturen naar  (verwante) andere hulporganisaties en medici
– het verspreiden van folders en affiches
– gebruik te maken van pers, media, internet,…
– aanwezig te zijn op bijeenkomsten , seminaries,  workshops,…

Doelstelling 4
(Wetenschappelijke) informatie verzamelen via

– literatuur, media, internet,  getuigenissen,
-aanwezigheid op  seminaries, workshops,…
-nauwe contacten met gespecialiseerde medici, onderzoekers, wetenschappers.

Doelstelling 5
Klachtenbehandeling – overheid -  wetgeving

-het bemiddelen bij officiële klachten
-het aankaarten van  problemen in de Belgische wetgeving
– ouders  doorsturen  naar de juiste kabinetten en/of andere overheidsdiensten.

Scroll naar top